Friday, August 31, 2007

ధర్మం అన్నిటికంటే గొప్పది

ధర్మంబొనరగనొసగెడి
శర్మంబత్యల్పమైన శాస్వతమౌనీ
మర్మంబెరుగని మానవ
కర్మంబత్యల్పమౌను కనుగొన శాస్త్రీ

కొన్ని పదాలకు అర్థాలు:
--
ధర్మం = నీతి
ఒనరగ = తగురీతిలో, రాజసంగ
శర్మం = ఆనందం, సుఖం
మర్మం = ముఖ్యమైన విషయం
కర్మం = పనులు
అల్పము = చిన్నది, నీచమైనది (నానార్థాలు)

No comments: