Monday, August 6, 2007

పరదూషణ - అన్నిటికంటే సులువైన పని

హరనామము జపియించుచు
పరులను దూషించువాడు పశుపతి గుణముల్
పరికించక, జీవులలో
పరమాత్మను కాంచలేని పశువుర శాస్త్రీ

కొన్ని పదలకు అర్థాలు:
--
పశుపతి = శివుడు
పరికించు = పరిశీలించు, గమనించు, అర్థము చేసుకొనుటకు ప్రయత్నించు
కాంచు = చూచు

భావము:
--
మనిషికి జంతువుకు తేడా పరమాత్మను గురించిన తెలుసుకోగల శక్తి. పరమాత్ముడు ఈ విశ్వమంతా ఉన్నాడు. ఈ విషయాన్ని మరిచి పరులలో తప్పులను వెదకుచూ కామక్రోధలోభమోహమదమాత్సర్యాలకు లోనై ఉండే వారికీ పశువులకీ పెద్ద తేడా లేదు.

No comments: