Friday, August 31, 2007

పొగడ్తను మించిన కానుక ఉండదు

దానవపాలుని గుణముల
గానము గావించె హరియె ఘనముగ వటుడై
దానము దాత యశోరస
పానముజే సులభమగును పాత్రు(కు శాస్త్రీ

కొన్ని పదాలకు అర్థాలు:
--
దానవపాలుడు = రాక్షసరాజు (బలి చక్రవర్తి)
వటుడు = బ్రహ్మచారి
యశోరసపానము = పొగుడుట
పాత్రుడు = అర్హుడు

No comments: