Tuesday, September 25, 2007

ధనవ్యామోహపీడితుణ్ణి నమ్మద్దు

నమ్మదగును వనతములన్
నమ్మదగును త్రాగుబోతు నడవడినైనన్
నమ్మదగును త్రాచు చెలిమి
నమ్మకుమీ కనకలోలుఁ నయముర శాస్త్రీ

కొన్ని పదములకు అర్థములు:
--
వనతములు = మృగములు (వనములో జీవించే జంతువు)
నడవడి = ప్రవర్తన
చెలిమి = స్నేహం
కనకలోలుడు = కనకము,ధనమునందు కోరిక కలవాడు
నయము = మెరుగు,ఉత్తమం

భావము:
--
క్రూరమృగాలను, త్రాగుబోతు మాటలను, త్రాచుపాము అభిమానాన్ని ఐనా నమ్మచ్చు కానీ డబ్బుపై వ్యామోహం ఉన్న వాడిని నమ్మకు. (వాడెప్పుడు మారుతాడో, మాట మారుస్తాడో మనకు తెలియదు.)

No comments: