Thursday, September 20, 2007

మంచిగా సంపాదించిన డబ్బే మంచి చేస్తుంది

ఙాతుల తిరిపము దినుటయు
నాతులయార్జనము దినుట నయమగు రీతుల్
జీతముకై నిలువకుమీ
నీతికి నిలబడని వాని నీడను శాస్త్రీ

కొన్ని పదములకు అర్థములు:
--
ఙాతులు = తెలిసినవారు, స్నేహితులు
తిరిపము = భిక్షము
నాతి = ఆడుది
ఆర్జనము = సంపాదన
నయము = ఉన్నతమైన

భావము:
--
బంధువుల భిక్ష మీద బ్రతుకవచ్చు, ఆడువారి సంపాదన మీద కూడా బ్రతుకవచ్చు కానీ నీతినియమాలు లేని తుఛ్ఛుల దగ్గర మాత్రం డబ్బు కోసం పని చెయ్యరాదు. ఆ డబ్బు మనకి మంచి చెయ్యదు.

No comments: